Điểm lớp Văn thư lưu trữ tháng 12-2018

Đăng ký ngay

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA

THÔNG BÁO

ĐIỂM LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 (học từ tháng 12/2018 đến tháng  01/ 2019)

 

TT

HỌ TÊNNGÀY SINHNƠI SINH

1Nguyễn Thị10.02.1982Quảng Bình 
2Đinh ThúyHằng24.2.1983Quảng Ninh 
3Bùi Thị HồngHuệ30.4.1987Hà Nội 
4Nguyễn ThịHương15.03.1977Hải Phòng 
5Hoàng PhươngLoan28.7.1997Sơn La 
6Đỗ Thị HàNhung22.3.1984Hà Nội 
7Trần Thị HồngNhung15.6.1991Hưng Yên 
8Nguyễn MaiPhương23.01.1987Hà Nội 
9Trần Thị ThuTần03.8.1986Ninh Bình 
10Nguyễn ThịThoa13.10.1989Hải Dương 
11Lưu Thị BíchThủy08.10.1997Bắc Ninh 
12Trần HồngThủy09.10.1989Hà Nội 
13Nguyễn Thị HuyềnTrang28.10.1991Hà Nội 
14Đỗ Thị HoàngYến09.12.1991Thái Bình 

                                                              

    Tổng số: 14 học viên

Bình luận bài viết