Điểm lớp Văn thư lưu trữ tháng 12-2018

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA

THÔNG BÁO

ĐIỂM LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 (học từ tháng 12/2018 đến tháng  01/ 2019)

 

TT

HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

1 Nguyễn Thị 10.02.1982 Quảng Bình  
2 Đinh Thúy Hằng 24.2.1983 Quảng Ninh  
3 Bùi Thị Hồng Huệ 30.4.1987 Hà Nội  
4 Nguyễn Thị Hương 15.03.1977 Hải Phòng  
5 Hoàng Phương Loan 28.7.1997 Sơn La  
6 Đỗ Thị Hà Nhung 22.3.1984 Hà Nội  
7 Trần Thị Hồng Nhung 15.6.1991 Hưng Yên  
8 Nguyễn Mai Phương 23.01.1987 Hà Nội  
9 Trần Thị Thu Tần 03.8.1986 Ninh Bình  
10 Nguyễn Thị Thoa 13.10.1989 Hải Dương  
11 Lưu Thị Bích Thủy 08.10.1997 Bắc Ninh  
12 Trần Hồng Thủy 09.10.1989 Hà Nội  
13 Nguyễn Thị Huyền Trang 28.10.1991 Hà Nội  
14 Đỗ Thị Hoàng Yến 09.12.1991 Thái Bình  

                                                              

    Tổng số: 14 học viên