Lịch học lớp NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2016

Lịch học lớp NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2016. Thời lượng khóa học 20 tín chỉ. Cuối khóa học viên được cấp chứng chỉ do trường ĐHSPHN cấp.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG K6

Tại P304 nhà A2

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

STT Học phần Thời gian Giảng viên
1. Đánh giá trong dạy học đại học Ngày 01/10/2016 TS. Trương Thị Hoa
2. Tâm lí học dạy học đại học Ngày 08/10/2016 TS. Nguyễn Thị Liên
Đánh giá trong dạy học đại học (tiếp) Ngày 09/10/2016 TS. Trương Thị Hoa
3. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học Ngày 15/10/2016

 

TS. Nguyễn Văn Toàn
4. Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam Ngày 16/10/2016 TS. Trương Thị Hoa
5. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo Ngày 22/10/2016

Ngày 23/10/2016

TS. Vũ Thị Sơn
6. Lí luận dạy học đại học Ngày 29/10/2016

Ngày 30/10/2016

Ngày 5/11/2016

PGS.TS. Trịnh Thúy Giang
7. Nâng cao chất lượng tự học PGS.TS. Đào Thị Oanh
8. Phương pháp Nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Thị Kim Dung
9. Giáo dục học đại cương TS. Đàm Vân Anh
10. Tâm lí học đại cương
TỔNG Dự kiến thi các học phần

* Hồ sơ nộp bao gồm :

– Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô có công chứng

– Giấy khai sinh bản sao có công chứng hoặc chứng minh thư phô tô công chứng

– Đơn học (theo mẫu) có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác

– 02 ảnh 3×4

* Liên hệ tham dự khóa học: Cô Hảo – – 09 0407 4589