Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 10-2016

DANH SÁCH DỰ THI

LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

THÁNG 10-2016

 

Xem => LỊCH HỌC

Xem => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1 Đặng Thị Lan Anh 20.6.1995 Cao Bằng
2 Phạm Văn Duẩn 05.10.1994 Thái Bình
3 Lã Thị Kim Dung 21.3.1993 P. Thọ
4 Giàng Thị Ghênh 21.10.1994 Yên Bái
5 Phùng Thị Thu Giang 04.6.1995 T Nguyên
6 Trần Thị 11.10.1995 Tuyên Quang
7 Bùi Thu Hằng 17.8.1993 Hà Nội
8 Hồ Thị Hạnh 16.10.1991 Nghệ An
9 Đào Bích Hạnh 22.2.1985 Hà Nội
10 Phạm Thị Hiền 19.6.1977 Thái Bình
11 Phùng Thu Hiền 19.4.1993 Hà Nội
12 Phan Thị Hoa 20.4.1987 Thanh Hóa
13 Nguyễn Minh Hồng 02.4.1995 Hà Nội
14 Lỗ Thị Huế 07.6.1995 Vĩnh Phúc
15 Đỗ Duy Hưng 02.9.1990 Hà Nội
16 Trịnh Thanh Huyền 12.02.1978 Yên Bái
17 Hoàng Thùy Linh 8.9.1995 Thái Nguyên
18 Triệu Sinh 13.9.1990 Thái Nguyên
19 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19.12.1972 Hà Nội
20 Lang Thị 05.3.1995 Nghệ An
21 Nguyễn Thị Nhung 26.12.1995 Bắc Giang
22 Nguyễn Thị Oanh 21.10.1995 Thanh Hóa
23 Lìa Thị Pạn 10.03.1994 Sơn La
24 Lê Văn Sơn 19.5.1995 Thanh Hóa
25 Vi Thu Sương 22.02.1995 Nghệ An
26 Hoàng Trung Thông 28.3.1995 Quảng Ninh
27 Nguyễn Thị Thu Trang 22.12.1993 Ninh Bình
28 Trần Vân Trang 02.2.1988 Haỉ Phòng
29 Nguyễn Đại 30.7.1995 Phú Thọ
30 Vũ Thu Dung 01.9.1995 Hà Nội
31 Đậu Thu Hoàn 28.9.1988 Hà Nội