Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm. Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, sư phạm dạy nghề, sp mầm non, Văn thư lưu trữ, Xoa bóp bấm huyệt…

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

THÁNG 11/2016

Hotline: – 09 0407 4589

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG NỘI DUNG ĐÀO TẠO HỌC PHÍ GỐC HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 05/11 (Ni dung đào to) 2.300.000đ 2.000.000đ
Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ 26/11 (Ni dung đào to) 2.500.000đ 2.200.000đ
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp nghề 26/11 (Ni dung đào to) 2.000.000đ 1.800.000
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ TC, CĐ nghề 26/11 (Ni dung đào to) 2.500.000đ 2.300.000
Nghiệp vụ sư phạm Mầm non 26/11 (Ni dung đào to) 2.500.000đ 2.300.000đ
Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng 26/11 (Ni dung đào to) 2.200.000đ
Nghiệp vụ Thông tin – thư viện 19/11 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học 19/11 (Ni dung đào to) 2.500.000đ
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục-đào tạo T01 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Nghiệp vụ Quản lý Mầm non 26/11 (Nội dung đào tạo) 3.000.000đ 2.500.000
Bồi dưỡng Triết học sau đại học  26/11 (Ni dung đào to) 2.500.000
Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Mầm non , Tiểu học, THCS 26/11 (Ni dung đào to) 3.500.000đ
Chứng chỉ Đoàn đội 26/11 (Ni dung đào to)  3.000.000đ
Chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt 26/11  (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Bảo mẫu 12/11 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Cấp dưỡng  12/11 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Kỹ năng soạn thảo văn bản 12/11 (Ni dung đào to)  2.200.000đ

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamnghiepvusupham/

Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ với trung tâm theo số điện thoại  hoặc qua email: [email protected] ; để nhận được thông tin chi tiết về khóa học và mẫu đơn đăng ký tham dự!

MẪU CHỨNG CHÍ CUỐi KHÓA HỌC:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

Nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Bồi dưỡng Triết học sau đại học

Triết học

Kỹ năng dạy học

Kỹ năng dạy học

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo

Quản lý hành chính nhà nước