Home / Tin Tức / Lịch học lớp NVSP Giảng viên K09 tại HN

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K09 tại HN

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K09 tại HN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ KHÓA K09 TẠI HN

THỜI GIAN: 9/2014 đến tháng 11/ 2014

Quản lý lớp: Ms. Hảo :

STT

Học phần

Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
          1     Lí luận dạy học đại học 3 Ngày Thứ 7 )20/9/2014)Ngày CN (21/9/2014)Ngày thứ 7 (27/9/2014) PGS.TS. Phan Thanh Long
          2     Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam 1 Ngày CN (28/9/2014) PGS.TS. Phan Thanh Long
          3     Đánh giá trong giáo dục 2  Ngày thứ 7 (4/10/2014)Ngày CN (5/10/2014) PGS.TS. Phạm Viết Vượng
          4     Giáo dục học đại cương 3 Ngày thứ 7 (11/10/2014)Ngày CN (12/10/2014)Ngày thứ 7(18/10/2014) Th.S. Trương Thị Hoa
          5     Tâm lí học dạy học đại học 1 Ngày CN (19/10/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
          6     Nâng cao Chất lượng tự học 2 Ngày thứ 7 (25/10/2014)Ngày CN (26/10/2014) TS. Nguyễn Thị Liên
          7     Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 Ngày thứ 7 (1/11/2014)Ngày CN (2/11/2014) TS. Vũ Thị Sơn
          8     Tâm lý học đại cương 2 Ngày thứ 7 (15/11/2014)Ngày CN (16/11/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
          9     Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1  Ngày thứ 7 (22/11/2014) TS. Nguyễn Văn Ninh
        10  Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Ngày thứ 7(23/11/2014)Ngày CN (29/11/2014) TS. Phạm Thị Kim Anh
    4 Ngày 6,7 /12/2014 Dự kiến Thi các học phần

 

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (2) Đánh giá