Lịch học lớp NVSP Giảng viên K09 tại HN

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K09 tại HN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ KHÓA K09 TẠI HN

THỜI GIAN: 9/2014 đến tháng 11/ 2014

Quản lý lớp: Ms. Hảo :

STT

Học phần

Số tín chỉThời gianGiảng viên
          1    Lí luận dạy học đại học3Ngày Thứ 7 )20/9/2014)Ngày CN (21/9/2014)Ngày thứ 7 (27/9/2014)PGS.TS. Phan Thanh Long
          2    Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam1Ngày CN (28/9/2014)PGS.TS. Phan Thanh Long
          3    Đánh giá trong giáo dục2 Ngày thứ 7 (4/10/2014)Ngày CN (5/10/2014)PGS.TS. Phạm Viết Vượng
          4    Giáo dục học đại cương3Ngày thứ 7 (11/10/2014)Ngày CN (12/10/2014)Ngày thứ 7(18/10/2014)Th.S. Trương Thị Hoa
          5    Tâm lí học dạy học đại học1Ngày CN (19/10/2014)TS. Lê Minh Nguyệt
          6    Nâng cao Chất lượng tự học2Ngày thứ 7 (25/10/2014)Ngày CN (26/10/2014)TS. Nguyễn Thị Liên
          7    Phương pháp nghiên cứu khoa học2Ngày thứ 7 (1/11/2014)Ngày CN (2/11/2014)TS. Vũ Thị Sơn
          8    Tâm lý học đại cương2Ngày thứ 7 (15/11/2014)Ngày CN (16/11/2014)TS. Lê Minh Nguyệt
          9    Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học1 Ngày thứ 7 (22/11/2014)TS. Nguyễn Văn Ninh
        10 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo2Ngày thứ 7(23/11/2014)Ngày CN (29/11/2014)TS. Phạm Thị Kim Anh
  4Ngày 6,7 /12/2014Dự kiến Thi các học phần

 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.