Danh sách lớp TCCN khóa K14 tại HN khai giảng 10/10/2014

Danh sách lớp TCCN khóa K14 tại HN khai giảng 10/10/2014

STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/8/93 Hà Nội
2 Nguyễn Thị Minh Châu 13/11/91 Đà Nẵng
3 Trần Văn Chỉnh 1/6/1992 Bắc Ninh
4 Lê Thanh Diễm 11/5/1993 Hải Dương
5 Hoàng Thị Diễm
6 Nguyễn Đắc Diệm 30/11/84 Bắc Ninh
7 Trần Thị Thùy Dung
8 Nguyễn Thúy 23/7/90 Hà Nội
9 Nguyễn Thị Hân 5/12/1994 Hà Nội
10 Trần Thị Hân 20/5/87 Ninh Bình
11 Quách Thanh Hằng 5/6/1977 Hà Nội
12 Trần Thị Thu Hằng 5/6/1993 Vĩnh Phúc
13 Lê Kim Hằng 24/10/92 Hà Nội
14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/9/91 Hà Nội
15 Vũ Thị Minh Hiên 28/8/92 Hà Nội
16 Nguyễn Văn Hiện 25/1/92 Hà Nội
17 Bùi Thị Hoa 24/10/93 Ninh Bình
18 Bùi Thị Huệ 17/3/75 Bắc Giang
19 Lê Thị Kim Hương 2/3/1990 Thanh Hóa
20 Lê Thị Kim Hương 2/3/1990 Thanh Hóa
21 Đinh Thị Thanh Hương 1/10/1992 Hả Dương
22 Nguyễn Thị Huyền 17/1/92 Hà Nội
23 Phùng Thị Thanh Huyền 18/10/93 Hà Nội
24 Đinh Duy Khánh 30/10/91 Hà Nội
25 Nguyễn Thị Diệu Linh 20/7/92 Hà Nội
26 Nguyễn Khánh Linh 23/10/93 Hà Nội
27 Phạm Thị Hà Linh
28 Đoàn Thị Loan
29 Đỗ Ngọc Luyến 25/7/92 Hà Nội
30 Nguyễn Thị Mai 28/8/93 Vĩnh Phúc
31 Nguyễn Thị Kim Mến 20/12/92 Hà Nội
32 Đoàn Thị Kim Ngọc 28/7/93 Phú Thọ
33 Vũ Thị Nhung 30/3/92 Hưng Yên
34 Đỗ Lệ Quân 14/3/90
35 Trần Thị Quyên 6/4/1991 Bắc Ninh
36 Trần Thị Sim 26/2/92 Nam Định
37 Chu Hữu Sơn 12/3/1987 Hà Nội
38 Phạm Minh Thạch 28/3/92 Hà Nội
39 Lương Thị Thanh 2/8/1988
40 Đặng Thị Thanh 28/8/90 Bắc Ninh
41 Nguyễn Thị Thơm 19/9/94 Hà Tĩnh
42 Hoàng Thị Thu
43 Phạm Thị Ngọc Thư 28/6/93 Thái Bình
44 Bùi Viết Thuận 13/12/91 Hà Nội
45 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 15/3/89 Hà Nội
46 Lê Như Thúy 18/6/84 Hà Nội
47 Nguyễn Thị Thúy 25/11/93 Phú Thọ
48 Nguyễn Chí Tuấn 10/9/1989 Bắc Ninh
49 Nguyễn Thị Tươi 12/9/1990 Thái Bình
50 Nguyễn Thị Tươi 30/4/92 Thanh Hóa
51 Lương Thị Hồng Vân 27/5/94 Hưng Yên
52 Nguyễn Thị Xâm 14/10/93 Vĩnh Phúc
53 Nguyễn Thị Hải Yến 25/7/94 Hà Tây

One thought on “Danh sách lớp TCCN khóa K14 tại HN khai giảng 10/10/2014

-->