Lịch học lớp NVSP Giảng viên K13

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K13

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K13

Thời gian: 3/2015 đến tháng 06/ 2015

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Đánh giá trong giáo dục 2 Thứ 7 (21.3.2015)CN (22.3.2015) TS. Vũ Lệ Hoa
2. Tâm lí học dạy học đại học 1 Thứ 7 (28.3.2015) TS. Nguyễn Thị Liên
3. Lí luận dạy học đại học 3 Thứ 7 (4.4.2015)CN (5.4.2015)

Thứ 7 (11.4.2015)

CN (12.4.2015)

PGS.TS. Phan Thanh Long
4. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1
5. Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Thứ 7 (18.4.2015)CN (19.4.2015) PGS.TS. Đào Thị Oanh
6. Giáo dục học đại cương 3 CN (16.5..2015)Thứ 7 (17.5.2015)

CN (31.5.2015)

Trương Thị Hoa
7. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ 7 (9.5.2015)CN (10.5.2015) TS. Vũ Thị Sơn
8. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Thứ 7 (23.5.2015) TS. Nguyễn Duy Hải
9. Tâm lý học đại cương 2 Thứ 7 (24.5.2015)CN (30.5.2015) TS. Nguyễn Thị Liên
10. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Thứ 7 (6.6.2015)CN (7.6.2015) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  TỔNG   13,14/6/2015 Thi các học phần

 

 

2 thoughts on “Lịch học lớp NVSP Giảng viên K13

-->