Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K12

Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K12

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DÀNH CHO LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ KHÓA K12

 

(Ngày thi: 21,22/3/2015)

 

TT NGÀY THI   THỜI GIAN MÔN THI
1 Ngày thi21/3/2015

(Thứ 7)

Sáng 60 phút(Từ 8h-9h) Tâm lý học dạ học đại học
60 phút(Từ 9h5-10h05) Đánh giá trong giáo dục
(Từ 10h10-11h40)90 phút Lý luận DH đại học
2 Chiều 60 phút(Từ 13h-14h) Sử dụng PTKT và CN trong DHĐH
60 phút(Từ 14h05-15h05) GDH thế giới và VN
60 phút(Từ 15h10-16h10) PPNCKH
60 phút(Từ 16h15-17h15) Nâng cao chất lượng tự học
3 Ngày thi22/3/2015

(Chủ nhật)

Sáng 60 phút(Từ 8h-9h) Phát triển chương trình và tổ chức quá trình ĐT
60 phút(Từ 9h5-10h5) Tâm lý học đại cương
90 phút(Từ 10h10-11h40) GDH đại cương

 

Lưu ý:       – Học viên có mặt trước giờ thi 15 phút

– Mang theo thẻ học viên, chúng minh nhân dân

-->