Danh sách phòng thi lớp giảng viên K12

Danh sách phòng thi lớp giảng viên K12

DANH SÁCH PHÒNG THI

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K12

Phòng thi số 1

SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
1                     0 Trần Hà An 25/02/1991 Nữ
2 Hoàng Tú Lan Anh 21/07/1990 Nữ
3 Phạm Thị Kim Anh 01/05/1989 Nữ
4 Đỗ Lê Anh 23/01/1987 Nữ
5 Trần Thị Lan Anh 01/09/1990 Nữ
6 Nghiêm Thị Vân Anh 15/09/1991 Nữ
7 Trần Tuấn Anh 20/08/1991 Nam
8 Nguyễn Xuân Bắc 02/12/1984 Nam
9 Lê Hữu Ban 27/03/1986 Nam
10 Đặng Ngọc Bích 11/04/1990 Nữ
11 Kiều Văn Cẩn 13/11/1981 Nam
12 Ngô Đức Công 01/02/1992 Nam
13 Hoàng Thị Cúc 17/09/1986 Nữ
14 Trịnh Cao Cường 06/12/1990 Nam
15 Phạm Hoài Điệp 06/04/1985 Nam
16 Nguyễn Quốc Đoàn 18/09/1986 Nam
17 Đào Gia Đông 02/01/1982 Nam
18 Lục Việt Dũng 02/08/1990 Nam
19 Phạm Thị Thùy Dương 09/05/1992 Nữ
20 Nguyễn Châu Giang 22/09/1992 Nữ
21 Lê Văn 18/01/1983 Nam
22 Nguyễn Thị Thu 15/05/1992 Nữ
23 Bùi Hoàng Hải 06/05/1991 Nam
24 Nguyễn Thanh Hải 07/05/1989 Nam
25 Phan Thị Hồng Hạnh 05/03/1992 Nữ
26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 05/07/1992 Nữ
27 Lê Thị Hạnh 01/04/1991 Nữ
28 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/11/1988 Nữ
29 Trần Thị Thu Hiền 30/12/1992 Nữ
30 Trần Thị Hiền 05/02/1988 Nữ
31 Phạm Thanh Hiệp 27/01/1980 Nam
32 Lương Ngọc Hiếu 02/08/1985 Nam
33 Phạm Đức Hiệu 16/02/1988 Nam
34 Nguyễn Thị Hồng 09/09/1989 Nữ
35 Nguyễn Thị Huệ 08/09/1981 Nữ
36 Nguyễn Hữu Hùng 22/04/1992 Nam
37 Đỗ Khắc Hùng 18/06/1982 Nam
38 Dương Thị Mai Hương 29/08/1964 Nữ
39 Nguyễn Thị Thu Hường 08/10/1988 Nữ
40 Trần Thị Hường 16/12/1986 Nữ
41 Nguyễn Long Huy 26/09/1989 Nam
42 Mai Ngọc Huyền 07/09/1991 Nữ
43 Nguyễn Thị Huyền 15/07/1986 Nữ
44 Dương Thị Thanh Huyền 21/11/1987 Nữ
45 Nguyễn Thị 23/10/1991 Nữ
46 Nguyễn Thùy Linh 14/04/1989 Nữ
47 Phạm Mai Linh 27/09/1988 Nữ
48 Đỗ Thúy Loan 30/09/1991 Nữ
49 Lê Thị 20/09/1988 Nữ
50 Nguyễn Thị Tuyết Mai 04/04/1960 Nữ
51 Bùi Thị Hằng Nga 17/11/1992 Nữ
52 Phạm Tiến Ngọc 19/03/1983 Nữ
53 Mai Đức Ngọc 19/05/1968 Nam
54 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 25/12/1989 Nữ
55 Vũ Thị Phương Nhung 25/11/1985 Nữ

Phòng thi số 2

SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
56 Lại Thị Nhung 08/02/1986 Nữ
57 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08/10/1990 Nữ
58 Bùi Hải Phong 03/11/1987 Nam
59 Đỗ Thị Minh Phương 06/09/1992 Nữ
60 Nguyễn Ngọc Sơn 23/10/1985 Nam
61 Đào Thị Hồng Thắm 14/02/1986 Nữ
62 Lương Hà Thanh 11/12/1988 Nữ
63 Trần Minh Thành 27/05/1989 Nam
64 Đàm Văn Thành 12/07/1990 Nam
65 Hoàng Thị Thành 08/05/1991 Nữ
66 Lê Thị Phương Thảo 06/12/1989 Nữ
67 Đào Đức Thịnh 25/03/1977 Nam
68 Hà Thị Thu Thương 25/10/1991 Nữ
69 Đỗ Phương Thúy 12/10/1992 Nữ
70 Lê Thị Thu Thủy 18/12/1989 Nữ
71 Lê Thị Thủy 10/12/1983 Nữ
72 Hoàng Anh Trà 10/27/1992 Nữ
73 Hoàng Minh Trang 24/10/1990 Nữ
74 Nguyễn Thị Minh Trang 01/07/1990 Nữ
75 Lê Thị Ngân Trang 25/05/1957 Nữ
76 Nguyễn Thị Trang 20/09/1991 Nữ
77 Bùi Anh 01/09/1991 Nam
78 Nguyễn Minh 24/09/1992 Nữ
79 Đào Hoàng Tuấn 30/01/1985 Nam
80 Đặng Hoàng Tùng 18/01/1982 Nam
81 Đào Thị Vân 07/09/1982 Nữ
82 Lưu Hồng Vân 14/04/1992 Nữ
83 Hoàng Thúy Vi 17/11/1989 Nữ
84 Trần Văn Viết 14/08/1982 Nam
85 Nguyễn Thị Yến 15/11/1987 Nữ
86 Nguyễn Thị Yến 27/05/1990 Nữ
87 Hồ Bích Ngọc 2/1/1989 Nữ
88 Đinh Thành Hưng 30/04/1989 Nam
89 Ngô Đăng Ninh 1/8/1984 Nam
90 Trần Thị Thảo 18/10/1988 Nữ
91 Nguyễn Đức Chiến 13/08/1986 Nam
92 Nguyễn Quang Hiệp 26/04/1990 Nam
93 Đào Hoàng Oanh 30/07/1992 Nữ
94 Nguyễn Thị Thu Trang 26/01/1990 Nữ
95 Trần Thị Hải Yến 20/06/1990 Nữ
96 Nguyễn Thị Linh 16/10/1978 Nam
97 Trần Thị Vui 11/03/1988 Nữ
98 Vũ Trọng Phong 11/03/1972 Nam
99 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/1989 Nữ
100 Nguyễn Phương Anh 15/02/1991 Nữ
101 Nguyễn Đăng Tiến 25/08/1962 Nam
102 Nguyễn Thị Duyên 02/02/1986 Nữ
103 Lê Thị Hòa Nữ
104 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 25/09/1988 Nữ
105 Phạm Thị Thanh Son 09/10/1989 Nữ
106 Trần Đức Thắng 16/09/1981 Nam
107 Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981 Nam

 

Hà Nội, ngày  21  tháng 03  năm 2015

-->