Lịch thi lớp TCCN khóa K16

Lịch thi lớp TCCN khóa K16

Học viên mang theo thẻ học viên và chứng minh thư, có mặt tại phòng thi trước 15′

STT Thời gian Thời lượng Học phần Giảng Viên
Buổi sáng – (Thứ 5) Ngày 02/4/2015
1 8h00 – 9h30 90 phút Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp Lê Xuân Tiến
2 9h45 – 10h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
Buổi Chiều – (Thứ 5) Ngày 02/4/2015
3 14h00-15h00 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp Nguyễn Thị Xuân Lan
4 15h15 – 16h15 60 phút Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
5 16h30 – 17h30 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học Vũ Ngọc Tuấn
Buổi sáng – (Thứ 6)  Ngày 3/4/2015
6 8h00 – 9h00 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hoàng Thị Thu Huyền
7 9h15 – 10h45 90 phút Phương pháp và kỹ năng dạy học

-->