Lịch học lớp Quản lý giáo dục, QLGD Mầm non – Phổ thông tháng 4/2022

LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ GIÁO DỤC – QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON – QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THÁNG 4/2022

Click xem => NỘI DUNG KHÓA HỌC VÀ MẪU CHỨNG CHỈ

Lưu ý:

Thời gian: 19h00, các ngày thứ 3 và thứ 7 hằng tuần; bắt đầu từ 19/4/2022 (Theo thời khóa biểu ở dưới)

Học trực tuyến trên Google meet:

 Học viên vào lớp trước giờ học 15 phút để ổn định tổ chức

 Nếu có thay đổi, BTC sẽ thông báo sau 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.