Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 07-2016

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 07-2016. Thời gian học từ ngày 15/7-02/8/2016. Liên hệ đăng ký tham gia khóa học: (Cô Hảo); Email: [email protected]

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

 VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Thời gian học: tháng 15/7/2016 đến tháng 02/8/ 2016

Từ 18h00-20h30

STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC GIÁO VIÊN
1 Khai giảng lớp học Thứ 6/ 15/7 Ban tổ chức lớp học
2 Tổng quan về công tác văn phòng và Quản trị văn phòng. Th 2/ 18/7 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 1) Th 3/19/7 ThS.Nguyễn Hồng Duy

 

4 Kỹ năng giao tiếp hành chính Th 4/20/7 ThS. Vũ Đình Phong
5 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 1) Th 5/21/7 ThS.Nguyễn Kim Bình

 

6 Kỹ năng tham mưu, thuyết trình (buổi 2) Th 6/22/7 TS. Đào Đức Thuận
7 Kỹ năng tổ chức hội họp và lễ tân   văn phòng (buổi 2) Th 2/25/7 ThS. Phạm Diệu Linh
8 Kỹ năng soạn thảo văn bản (buổi 1) Th 3/26/7 ThS. Lê Tuấn Hùng
9 Kỹ năng soạn thảo văn bản  (buổi 2) Th 4/27/7 ThS. Lê Tuấn Hùng
10 Kỹ năng quản lý văn bản và con dấu (buổi 1)  Th 5/28/7 ThS.Trần Thanh Tùng
11 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 1) Th 6/29/7 TS. Cam Anh Tuấn
12 Kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc (buổi 2) Th 2/01/8 ThS. Lê Nguyệt Lưu
13 Nghiệp vụ lưu trữ Th 3/02/8 TS. Đào Đức Thuận
14 Kiểm tra cuối khóa Ban tổ chức
15 Nộp bài kiểm tra cuối khoa Th 2/8/8 Ban tổ chức

 

 Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng gửi thông tin đăng ký qua email: [email protected]

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG