Lịch khai giảng tại các tỉnh tháng 8-2016

Lịch khai giảng tại các tỉnh tháng 8-2016. Liên hệ đăng ký tham gia khóa học: (Cô Hảo) – Email: [email protected]

Lịch khai giảng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng gọi điện trực tiếp theo số điện thoại: hoặc gửi thông tin đăng ký học qua email: [email protected] để nhận được thông tin chính xác về khóa học cụ thể.

 

TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM – MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 6/8/2016 3.000.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 9/8/2016
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN  T7 + CN 6/8/2016 2.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 9/8/2016
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non
 T7 + CN 7/8/2016 3.000.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 1/8/2016
4 Lớp quản lý trường mầm non  T7 + CN 7/8/2016 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T7 9/8/2016
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 7/8/2016 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T6 9/8/2016
6 Lớp bảo mẫu mầm non  T7 + CN 7/8/2016 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 1/8/2016
7 Lớp cấp dưỡng mầm non  T7 + CN 7/8/2016 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 1/8/2016
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non
 T7 + CN 7/8/2016 1.800.000đ 01tháng
 T2+T4+T6 15/8/2016
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
1 Văn thư lưu trữ – HCVP  T7 + CN 7/8/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 1/8/2016
2 Thư ký văn phòng  T7 + CN 7/8/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 1/8/2016
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 7/8/2016 1.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 1/8/2016
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 13/8/2016 1.900.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 15/8/2016 2.500.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 23/8/2016 2.500.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí  T7 + CN 6/8/2016 3.300.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 23/8/2016
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự  T7 + CN 7/7/2016 2.700.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 1/8/2016
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động  T7 + CN 15/8/2016 4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 15/8/2016 800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 14/8/2016 1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 14/8/2016 1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 14/8/2016 1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 14/8/2016 1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư  T7 + CN 14/8/2016 900.000đ 3 ngày
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư  T7 + CN 14/8/2016 4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 14/8/2016 1.500.000đ 1,5 tháng
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn Liên hệ 3 tháng
2 Quản lý nhà hàng Liên hệ 3 tháng
3 Lễ tân khách sạn Liên hệ 3 tháng
4 Bếp nhà hang Việt Nam Liên hệ 3 tháng
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe Liên hệ 2 tháng
6 Phục vụ bàn 2.500.000đ 2 tháng
7 Phục vụ buồng 2.500.000đ 2 tháng
8 Nhân viên bán hang 2.500.000đ 2 tháng
 9 Ôn tiếng Anh A1 + A2 3.0000.000 2 tháng
10 Ôn tiếng Anh B1 + B2 3.000.000đ 02 tháng