Lịch khai giảng các lớp Kế toán tháng 03-2016

Lịch khai giảng các lớp Kế toán tháng 03-2016.

Liên hệ đăng ký tham gia khóa học:

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

THÁNG 03/2016

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ ƯU ĐÃI KHAI GIẢNG
Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

(Nội dung đào tạo)

03 tháng 2.500.000 đ 07/3;

14/3

Kế toán tổng hợp

(Nội dung đào tạo)

02 tháng 1.300.000 đ Giảm 100k 07/3;

21/3

Kế toán thuế

(Nội dung đào tạo)

01 tháng 1.200.000 đ 09/3;

22/3

Thực hành kế toán thuế

(Nội dung đào tạo)

02 tháng 1.300.000 đ Giảm 100k 15/3
Kế toán ngân hàng

(Nội dung đào tạo)

02 tháng 1.300.000 đ Giảm 100k 16/3
Kế toán thực hành

(Nội dung đào tạo)

03 tháng 2.700.000 đ Giảm 200k 14/3
Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính

(Nội dung đào tạo)

02 tháng 1.300.000 đ Giảm 100k 15/3
Hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

(Nội dung đào tạo)

03 buổi 1.000.000 đ 16/3
Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN

(Nội dung đào tạo)

10 buổi 2.000.000 đ 14/3
Kế toán thực hành trên sổ sách

(Nội dung đào tạo)

01 tháng 2.000.000 đ 10/3
Excel Kế toán

(Nội dung đào tạo)

02 tháng 1.300.000 đ Giảm 100k 15/3
Ôn và thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế

(Nội dung đào tạo)

28 buổi 3.500.000 đ 19/3
Nghiệp vụ thẩm định giá

(Nội dung đào tạo)

1,5 tháng 3.500.000 đ 19/3
Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

(Nội dung đào tạo)

03 buổi 1.200.000 đ 21/3
Nghiệp vụ khai hải quan

(Nội dung đào tạo)

1.5 tháng 3.500.000 đ 19/3

Lưu ý: Học phí trên đã bao gồm: Học phí khóa học, Tài liệu học, Lệ phí cấp chứng chỉ

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG