Lịch khai giảng các lớp Kế toán tháng 03-2016

Lịch khai giảng các lớp Kế toán tháng 03-2016.

Liên hệ đăng ký tham gia khóa học:

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

THÁNG 03/2016

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃIKHAI GIẢNG
Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

(Nội dung đào tạo)

03 tháng2.500.000 đ07/3;

14/3

Kế toán tổng hợp

(Nội dung đào tạo)

02 tháng1.300.000 đGiảm 100k07/3;

21/3

Kế toán thuế

(Nội dung đào tạo)

01 tháng1.200.000 đ09/3;

22/3

Thực hành kế toán thuế

(Nội dung đào tạo)

02 tháng1.300.000 đGiảm 100k15/3
Kế toán ngân hàng

(Nội dung đào tạo)

02 tháng1.300.000 đGiảm 100k16/3
Kế toán thực hành

(Nội dung đào tạo)

03 tháng2.700.000 đGiảm 200k14/3
Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính

(Nội dung đào tạo)

02 tháng1.300.000 đGiảm 100k15/3
Hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

(Nội dung đào tạo)

03 buổi1.000.000 đ16/3
Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN

(Nội dung đào tạo)

10 buổi2.000.000 đ14/3
Kế toán thực hành trên sổ sách

(Nội dung đào tạo)

01 tháng2.000.000 đ10/3
Excel Kế toán

(Nội dung đào tạo)

02 tháng1.300.000 đGiảm 100k15/3
Ôn và thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế

(Nội dung đào tạo)

28 buổi3.500.000 đ19/3
Nghiệp vụ thẩm định giá

(Nội dung đào tạo)

1,5 tháng3.500.000 đ19/3
Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

(Nội dung đào tạo)

03 buổi1.200.000 đ21/3
Nghiệp vụ khai hải quan

(Nội dung đào tạo)

1.5 tháng3.500.000 đ19/3

Lưu ý: Học phí trên đã bao gồm: Học phí khóa học, Tài liệu học, Lệ phí cấp chứng chỉ

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG

Bình luận bài viết