Lịch nhận chứng chỉ lớp NVSP giảng viên K09

Lịch nhận chứng chỉ lớp NVSP giảng viên K09

Thông báo:

Trung tâm bắt đầu trả chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng” khóa K09 bắt đầu từ ngày 31/01/2015

Thời gian nhận chứng chỉ như sau:

Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 08h30-10h30

Chiều: 14h30-17h00

Gặp Cô Hảo

Học viên mang theo chứng minh thư gốc và thẻ học viên để đối chiếu.

Chứng chỉ chỉ cấp 1 lần, nếu bị mất chứng chỉ thì học viên sẽ đăng ký học lại toàn bộ khóa học. Nên chứng chỉ không nhận hộ.

Trân trọng!

-->