Tiêu chuẩn trở thành giảng viên ĐH, CĐ

Tiêu chuẩn trở thành giảng viên ĐH, CĐ.

Một trong những điểm mới của Điều lệ trường đại học vừa được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, là đã quy định cụ thể 5 tiêu chuẩn của giảng viên đại học.

5 tiêu chuẩn đó gồm:
1- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;
2- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;
3- Có  trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc;
4- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

5- Lý lịch bản thân rõ ràng.

Theo quy định cũ (Quyết định 153/2003/QĐ-TTg), tiêu chuẩn của giảng viên được quy định tại Điều 61 Luật Giáo dục. Theo đó, ngoài các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, tư tưởng, sức khỏe, lý lịch thì Luật Giáo dục chỉ quy định chung rằng “Giảng viên phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ”.

Như vậy, so với quy định cũ, điều lệ mới ban hành đã quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đồng thời có bổ sung thêm điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

Từ năm học  2014 – 2015, các trường đại học phải áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.    Bình luận bài viết

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *