Lịch thi lớp Giảng viên K08 tại HN

Lịch thi lớp Giảng viên K08 tại HN

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM  
       
LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CĐ, ĐH K08
       
STT Thời gian Thời lượng Học phần
  Buổi sáng – Ngày 8.11.2014 (thứ 7)
1 7h30 – 9h00 90 phút Lí luận dạy học đại học
2 9h05 – 10h05 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
3 10h10 – 11h10 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
  Buổi chiều – Ngày 8.11.2013 (thứ 7)
4 13h15-14h15 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
5 14h20 – 15h20 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học
6 15h25 – 16h25 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
7 16h30 – 17h30 60 phút Phương pháp nghiên cứu khoa học
  Buổi sáng – Ngày 9.11.2014 (Chủ nhật)                                                                
1 7h30 – 9h00 90 phút Giáo dục học đại cương
2 9h05 – 10h05 60 phút Tâm lý học đại cương
3 10h10 – 11h10 60 phút Tâm lý học dạy học đại học
       
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư

 

-->