Lịch học lớp giảng viên K11

Lịch học lớp giảng viên K11

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K11

THỜI GIAN: 11/2014 đến tháng 01/ 2015

Quản lý lớp: Ms. Hảo:                                       

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
  Tâm lí học dạy học đại học 1 Ngày thứ bảy (15/11/2014) TS. Dương Diệu Hoa
  Lí luận dạy học đại học 3 Thứ bẩy, Ngày CN (22,23/11/2014)Thứ bẩy (29/11/2014) TS. Nguyễn Thanh Hồng
  Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Thứ 7 (31/1/2015) PGS.TS. Lê Huy Hoàng
  Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1 Thứ bẩy, chủ nhật(Ngày 13,14/12/2014 + 01/2/2015) PGS.TS. Phan Thanh Long
  Giáo dục học đại cương 3
  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Thứ bẩy, chủ nhật(Ngày 20,21/12/2014) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Thứ bẩy, chủ nhật(27,28/12/2014) PGS.TS. Đào Thị Oanh
  Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ bẩy, chủ nhật(10,11/1/2015) TS. Vũ Thị Sơn
  Tâm lý học đại cương 2 Thứ bẩy, chủ nhật(17,18/1/2015) TS. Dương Diệu Hoa
  Đánh giá trong giáo dục 2 Thứ bẩy, chủ nhật(24,25/1/2015) Th.S. Trương Thị Hoa
  TỔNG   07/08/2/2015 Dự kiến Thi các học phần

One thought on “Lịch học lớp giảng viên K11

-->