Lịch trả chứng chỉ lớp sư phạm TCCN khóa K17

Lịch trả chứng chỉ lớp sư phạm TCCN khóa K17

Trung tâm bắt đầu trả chứng chỉ lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN khóa K17 từ ngày 8/6/2015 đến hết ngày 8/7/2015

Học viên mang theo chứng minh thư gốc khi tới nhận chứng chỉ để đối chiếu

Thời gian trả chứng chỉ lớp K17:

Tất cả các ngày trong tuần

Sáng từ 08h30 – 11h

Chiều từ 14h30 – 17h

Trân trọng!

Bình luận bài viết