Lịch thi lớp NVSP Giảng viên khóa K13

Lịch thi lớp NVSP Giảng viên khóa K13. Thời gian dự thi 02 ngày. Tổng môn thi: 10 môn -20 tín chỉ

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
KHÓA K13
STTThời gianThời lượngHọc phần
Buổi sáng – Ngày 13.6.2015 (thứ 7)
17h30 – 8h3060 phútPhát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
28h45 – 9h4560 phútGiáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
310h00 – 11h0060 phútTâm lí học dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 13.6.2015 (thứ 7)
413h30-14h3060 phútTâm lí học đại cương
514h45 – 15h4560 phútNâng cao chất lượng tự học
616h00 – 17h0060 phútPhương pháp NCKH
Buổi sáng – Ngày 14.6.2015 (chủ nhật)
77h30 – 9h0090 phútGiáo dục học đại cương
89h15 – 10h4590 phútLí luận dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 14.6.2015 (chủ nhật)
913h30-14h3060 phútSử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
1014h45 – 15h4560 phútĐánh giá trong giáo dục đại học
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư

Bình luận bài viết