Thông báo lịch trả chứng chỉ lớp QLHCNN khóa 06

Thông báo lịch trả chứng chỉ lớp QLHCNN khóa 06

Thông báo lịch trả chứng chỉ lớp Quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục và đào tạo khóa K06 như sau:

Thời gian trả chứng chỉ: Từ ngày 20/5/2015 đến hết ngày 30/07/2015

Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 8h30-11h

chiều: 14h30-17h

Khi đi mang theo chứng minh thư gốc và thẻ học viên để đối chiếu

Chú ý: Chứng chỉ chỉ cấp 1 lần, không được nhận hộ. Học viên nào làm mất sẽ phải đăng ký học lại từ đầu toàn khóa học

 

Bình luận bài viết