Danh sách lớp Giáo dục Kỹ năng sống tháng 4-2021

Khóa học dành cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT. Cấp chứng chỉ

KG lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tháng 11-2019

KG lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tháng 11-2019. Cấp chứng nhận cuối

Khai giảng lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 16-6-2019

Khai giảng lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 16-6-2019. Cấp chứng nhận cuối khóa học, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. KHAI GIẢNG LỚP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG Khai giảng lớp PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Khóa học phương pháp giảng dạy kỹ năng sống – Trường ĐHSPHN

Khóa học phương pháp giảng dạy kỹ năng sống – Trường ĐHSPHN. Chương trình phù hợp cho giáo viên các trường Mầm non, tiểu học, THCS, THPT và phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu về phương pháp giảng dạy kỹ năng sống. THÔNG BÁO

Khai giảng lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tại Hưng Yên

Khai giảng lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tại Hưng Yên Khai giảng lớp PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG dành cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giáo viên dạy ở các trung tâm tại HƯNG YÊN: XEM ->

Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 07/10/2017

Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 07/10/2017. Thời gian học: 08 buổi. Học thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ/ chứng nhận cuối khóa học. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN DẠY KỸ NĂNG SỐNG NGÀY 07/10/2017

Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 22/7/2017

Khai giảng lớp Giảng viên dạy Kỹ năng sống ngày 22/7/2017. Thời gian học: 08 buổi. Học thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ/ chứng nhận cuối khóa học. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN DẠY KỸ NĂNG SỐNG NGÀY 22/7/2017

Khóa học chứng chỉ Kỹ năng sống

Bồi dưỡng giảng viên dạy kỹ năng sống. Cấp chứng nhận cuối khóa học sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. MỞ LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG  Và “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁ TRỊ