Home / Tag Archives: danh sách học viên

Tag Archives: danh sách học viên

Danh sách học viên lớp Sư phạm TCCN khóa 9B

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K9B Ngày khải giảng: 18/03/2014   STT Họ và Tên Ngày sinh  Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Hoài Anh 9/28/1993 Hà Nội 2 Nguyễn Thị Kim Anh 07/10/1993 Hưng Yên 3 Nguyễn Thị Vân Anh 24/8/1993 Hải Dương 4 Nguyễn …

Chi tiết

Danh sách học viên lớp Sư phạm TCCN khóa 9A

mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TCCN K9A Ngày khai giảng : 13/03/2014 Lớp trưởng : Đặng Bích Chung  STT Họ và Tên Ngày sinh  Nơi sinh 1 Đỗ Quang Bình 01/6/1987 Hà Tây 2 Nguyễn Thị Thanh Bình 01/01/1991 Ninh Bình 3 Nguyễn Thị Thục Bình 7/28/1973 Hà Nội 4 …

Chi tiết