Danh sách học viên lớp Sư phạm TCCN khóa 9B

DANH SÁCH HỌC VIÊN

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K9B

Ngày khải giảng: 18/03/2014

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh 

Nơi sinh

1

Nguyễn Thị Hoài

Anh

9/28/1993

Hà Nội

2

Nguyễn Thị Kim

Anh

07/10/1993

Hưng Yên

3

Nguyễn Thị Vân

Anh

24/8/1993

Hải Dương

4

Nguyễn Thị

Bích

01/02/1993

Nam Định

5

Trịnh Kim

Chi

14/01/1993

Hà Nội

6

Hạ Kim

Cương

2/12/1993

Hà Nội

7

Nguyễn Thị Mai

Duyên

4/13/1993

Hà Nội

8

Chu Hoàng Hương

Giang

02/9/1993

Hưng Yên

9

Phạm Hương

Giang

16/12/1993

Hà Nội

10

Nguyễn Thị Thu

03/6/1993

Hà Nội

11

Trần Thị

6/22/1993

Nam Định

12

Hoàng Kim An

Hải

3/27/1993

Vĩnh Phúc

13

Phạm Thị

Hân

1/27/1993

Hưng Yên

14

Nguyễn Thị

Hằng

21/3/1993

Hà Nội

15

Dương Hồng

Hạnh

11/7/1993

Hà Nội

16

Nguyễn Thị

Hảo

11/11/1993

Hà Nội

17

Đỗ Thi

Hiên

10/27/1993

Hà Nội

18

Nguyễn Thu

Hiền

29/11/1993

Hải Phòng

19

Nguyễn Đặng Thanh

Hương

1/20/1993

Nam Định

20

Nguyễn Ngọc

Khanh

15/02/1993

Hà Nội

 

21

Phạm Thị

La

16/03/1993

Hà Nội

22

Phùng Thị Thanh

Lam

26/12/1993

Hà Nội

23

Nguyễn Thị Hương

Lan

11/6/1993

Hà Nội

24

Vũ Thị Ngọc

Lan

25/3/1993

Vĩnh Phúc

25

Đinh Thị Diệu

Linh

7/27/1993

Hòa Bình

26

Hoàng Diệu

Linh

7/26/1993

Thái Bình

27

Giáp Thị

Lĩnh

10/8/1993

Bắc Giang

28

Nguyễn Thị

Loan

9/25/1993

Hà Nội

29

Vũ Thị Thúy

Ngân

11/11/1993

Hà Nội

30

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

6/28/1993

Hà Nội

31

Phạm Hồng

Phượng

17/03/1993

Hà Nội

32

Trần Thị Như

Quỳnh

9/6/1993

Thái Bình

33

Trần Kim

Thanh

2/23/1994

Hà Nội

34

Vũ Thị

Thu

15/10/1993

Thái Bình

35

Nguyễn Thị

Thúy

8/13/1993

Vĩnh Phúc

36

Nguyễn Thị

Thùy

17/5/1993

Thanh Hóa

37

Trần Thanh

Thủy

12/01/1993

Hà Nội

38

Hoàng Thị

Trâm

11/26/1993

Nam Định

39

Nguyễn Thùy

Trang

20/11/1993

Hưng Yên

40

Cấn Thị Hồng

Vân

23/12/1993

Hà Nội

41

Dương Thị

Vân

3/28/1993

Thái Bình

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.