Danh sách học viên lớp Sư phạm TCCN khóa 9B

DANH SÁCH HỌC VIÊN

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K9B

Ngày khải giảng: 18/03/2014

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh 

Nơi sinh

1

Nguyễn Thị Hoài

Anh

9/28/1993

Hà Nội

2

Nguyễn Thị Kim

Anh

07/10/1993

Hưng Yên

3

Nguyễn Thị Vân

Anh

24/8/1993

Hải Dương

4

Nguyễn Thị

Bích

01/02/1993

Nam Định

5

Trịnh Kim

Chi

14/01/1993

Hà Nội

6

Hạ Kim

Cương

2/12/1993

Hà Nội

7

Nguyễn Thị Mai

Duyên

4/13/1993

Hà Nội

8

Chu Hoàng Hương

Giang

02/9/1993

Hưng Yên

9

Phạm Hương

Giang

16/12/1993

Hà Nội

10

Nguyễn Thị Thu

03/6/1993

Hà Nội

11

Trần Thị

6/22/1993

Nam Định

12

Hoàng Kim An

Hải

3/27/1993

Vĩnh Phúc

13

Phạm Thị

Hân

1/27/1993

Hưng Yên

14

Nguyễn Thị

Hằng

21/3/1993

Hà Nội

15

Dương Hồng

Hạnh

11/7/1993

Hà Nội

16

Nguyễn Thị

Hảo

11/11/1993

Hà Nội

17

Đỗ Thi

Hiên

10/27/1993

Hà Nội

18

Nguyễn Thu

Hiền

29/11/1993

Hải Phòng

19

Nguyễn Đặng Thanh

Hương

1/20/1993

Nam Định

20

Nguyễn Ngọc

Khanh

15/02/1993

Hà Nội

 

21

Phạm Thị

La

16/03/1993

Hà Nội

22

Phùng Thị Thanh

Lam

26/12/1993

Hà Nội

23

Nguyễn Thị Hương

Lan

11/6/1993

Hà Nội

24

Vũ Thị Ngọc

Lan

25/3/1993

Vĩnh Phúc

25

Đinh Thị Diệu

Linh

7/27/1993

Hòa Bình

26

Hoàng Diệu

Linh

7/26/1993

Thái Bình

27

Giáp Thị

Lĩnh

10/8/1993

Bắc Giang

28

Nguyễn Thị

Loan

9/25/1993

Hà Nội

29

Vũ Thị Thúy

Ngân

11/11/1993

Hà Nội

30

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

6/28/1993

Hà Nội

31

Phạm Hồng

Phượng

17/03/1993

Hà Nội

32

Trần Thị Như

Quỳnh

9/6/1993

Thái Bình

33

Trần Kim

Thanh

2/23/1994

Hà Nội

34

Vũ Thị

Thu

15/10/1993

Thái Bình

35

Nguyễn Thị

Thúy

8/13/1993

Vĩnh Phúc

36

Nguyễn Thị

Thùy

17/5/1993

Thanh Hóa

37

Trần Thanh

Thủy

12/01/1993

Hà Nội

38

Hoàng Thị

Trâm

11/26/1993

Nam Định

39

Nguyễn Thùy

Trang

20/11/1993

Hưng Yên

40

Cấn Thị Hồng

Vân

23/12/1993

Hà Nội

41

Dương Thị

Vân

3/28/1993

Thái Bình

One thought on “Danh sách học viên lớp Sư phạm TCCN khóa 9B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *