Thông báo giảm ngay 250k và nhiều ưu đãi khác cho học viên

Thông báo giảm ngay 250k và nhiều ưu đãi khác cho học viên

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho học viên tham gia học tập các khóa học. Trung tâm thông báo giảm học phí cho học viên đăng ký tại trung tâm như sau:

  1. Giảm học phí 200,000 vnđ cho học viên tham gia đăng ký học chương trình Nghiệp vụ sư phạm
  2. Giảm 200,000 vnđ cho học viên đăng ký học các chương trình đào tạo tin học .
  3. Giảm 250,000 vnđ cho học viên tham gia đăng ký học chương trình Ngoại Ngữ .
  4. Giảm 20% học phí cho học viên đăng ký học chương trình Kế Toán. Đối với học viên đang theo học tại trung tâm khi đăng ký được giảm 30% học phí
Giảm giá nhiều ưu đãi cho học viên
Giảm học phí và nhiều ưu đãi cho học viên khi đăng ký học tại trung tâm

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.