Home / Tag Archives: đào tạo sư phạm

Tag Archives: đào tạo sư phạm

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 7-2017

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 7-2017. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ   .LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 7/2017 Hotline: – …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 6-2017

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 6-2017. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ .LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 06/2017 Hotline: – …

Chi tiết

Lịch khai giảng Nghiệp vụ sư phạm

               LỊCH KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Chương trình học Khai giảng Thời lượng Thời gian Học phí Đơn vị cấp chứng chỉ Ưu đãi Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng (Nội dung đào tạo) HN: 14/3;  ĐN: 14/3; HCM: 23/3 …

Chi tiết