Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2019

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2019

LỊCH HỌC LỚP

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHÓA THÁNG 10-2019

STTHọc phầnSố tín chỉLí thuyếtThảo luận, thực hànhTự họcThời gianGiảng viên
1.Giáo dục học đại cương3303090Ngày 5/10/2019

Ngày 19/10/2019

Ngày 02/11/2019

Đàm Thị Vân Anh

 

2.Tâm lý học đại cương2153060Ngày 12/10/2019

Ngày 26/10/2019

TS. Nguyễn Thị Liên

 

3.Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam1101030Ngày 03/11/2019Đàm Thị Vân Anh

 

4.Nâng cao Chất lượng tự học303090Ngày 9/11/2019

Ngày 10/11/2019

TS. Trần Thị Cẩm Tú

 

5.Phương pháp nghiên cứu khoa học2153060Ngày 16/11/2019

Ngày 17/11/2019

TS. Nguyễn Kim Dung

 

6.Đánh giá trong giáo dục2153060Ngày 23/11/2019

Ngày 24/11/2019

TS. Tăng Thị Thùy

 

7.Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học1101030
8.Lí luận dạy học đại học3303090
9.Tâm lí học dạy học đại học1101030
10.Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học2153060
 Thi hết học phần      

 

Bình luận bài viết