Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2019

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 10-2019

LỊCH HỌC LỚP

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHÓA THÁNG 10-2019

STT Học phần Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học Thời gian Giảng viên
1. Giáo dục học đại cương 3 30 30 90 Ngày 5/10/2019

Ngày 19/10/2019

Ngày 02/11/2019

Đàm Thị Vân Anh

 

2. Tâm lý học đại cương 2 15 30 60 Ngày 12/10/2019

Ngày 26/10/2019

TS. Nguyễn Thị Liên

 

3. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1 10 10 30 Ngày 03/11/2019 Đàm Thị Vân Anh

 

4. Nâng cao Chất lượng tự học 30 30 90 Ngày 9/11/2019

Ngày 10/11/2019

TS. Trần Thị Cẩm Tú

 

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 60 Ngày 16/11/2019

Ngày 17/11/2019

TS. Nguyễn Kim Dung

 

6. Đánh giá trong giáo dục 2 15 30 60 Ngày 23/11/2019

Ngày 24/11/2019

TS. Tăng Thị Thùy

 

7. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
8. Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
9. Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
10. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
  Thi hết học phần