Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN tháng 10-2019

Lớp học 25 tín chỉ theo quy định của BGD, thời gian đào tạo thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT ban hành.

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DÀNH CHO GIÁO VIÊN TCCN

THÁNG 10-2019

TT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 Ngày 21/9/2019

Ngày 22/9/2019

Còn 1 ngày nữa

Phạm Quang Huân

 

2. Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
3. Giáo dục học nghề nghiệp 3 Ngày 6/10/2019

Ngày 20/10/2019

Đàm Thị Vân Anh

 

4. Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2 Ngày 13/10/2019

Ngày 27/10/2019

Ngày 2/11/2019

Ngày 3/11/2019

TS. Nguyễn Thị Liên

 

5. Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
6. Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2 Ngày 9/11/2019 Hà Thị Lan Hương

 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2 Ngày 10/11/209 Hà Thị Lan Hương

 

8. Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
9. Thực tập sư phạm
  Dự kiến thi     16/11