Danh sách lớp Giáo dục Kỹ năng sống tháng 4-2021

Khóa học dành cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT. Cấp chứng chỉ

Mở lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tháng 10-2019

Mở lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tháng 10-2019. Cấp chứng nhận cuối

Bồi dưỡng giảng viên dạy kỹ năng sống

Bồi dưỡng giảng viên dạy kỹ năng sống. Cấp chứng nhận cuối khóa học sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. MỞ LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG  Và “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁ TRỊ