Ưu đãi giảm học phí tháng 12-2015

Ưu đãi giảm học phí tháng 12-2015

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

1. Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên: Khai giảng 12/12/2015

Học phí: 2.300.000đ

Ưu đãi: Giảm 300.000đ khi đăng ký học trước ngày khai giảng

(Xem Nội dung đào tạo)

 

2. Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ: Khai giảng 12/12/2015

Học phí: 3.000.000đ

Ưu đãi: Giảm 500.000đ khi đăng ký học trước ngày khai giảng

(Xem Nội dung đào tạo)

 

3. Nghiệp vụ sư phạm Mầm non: Khai giảng 12/12/2015

Học phí: 2.500.000đ.

(Xem Nội dung đào tạo)

 

4. Nghiệp vụ văn thư lưu trữ: Khai giảng 07/12/2015

Học phí: 2.500.000đ

(Nội dung đào tạo)

 

5. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp, cao đẳng nghề

Học phí: 2.500.000đ

(Xem Nội dung đào tạo)

 

6. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề

Học phí: 2.000.000đ

(Xem Nội dung đào tạo)

Bình luận bài viết