Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 9-2016

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 9-2016. Thời gian toàn khóa học: 12 buổi. Học phí toàn khóa: 2.200.000đ/ khóa học/ 01 học viên.

XEM => LỊCH HỌC

danh-sach-lop-van-thu-luu-tru-thang-9

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Bình luận bài viết