Home / Tin Tức (page 5)

Tin Tức

Thông báo mới nhất về lịch học, điểm thi, danh sách lớp

Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2001   THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 11/2001/TT-BYT …

Chi tiết

Ngành Điều dưỡng là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Điều dưỡng là gì? Ra trường làm gì? Cơ hội việc làm ngành Điều dưỡng như thế nào? Ngành Điều dưỡng là gì? Điều dưỡng là một chuyên ngành trong hệ thống đào tạo nhân lực y tế; có nhiệm vụ bảo vệ, tối ưu hóa về sức khỏe, dự phòng …

Chi tiết