No Picture

Lịch thi lớp GV – SCF 01

30,Tháng Mười Một, 2015 Bích Hảo 0

Lịch thi lớp GV – SCF 01 LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  KHÓA GV – SCF 01 STT Thời gian Thời lượng Học phần

No Picture

Danh sách lớp TC – SCF 03

23,Tháng Mười Một, 2015 Bích Hảo 0

Danh sách lớp TC – SCF 03 Khai giảng: 21/11/2015 1 Ngô Phương Anh 05/04/1995 Hải Dương Nữ 2 Lê Thị Bích 02/10/1992 Nghệ An Nữ 3 Nguyễn Trung Công

No Picture

Danh sách lớp TC – SCF 02

9,Tháng Mười Một, 2015 Bích Hảo 0

Danh sách lớp TC – SCF 02 TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT 1 Phạm Thị Hải  Anh  02/11/1991 Hải Phòng Nữ 2 Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/1992

No Picture

Lịch thi lớp TC – SCF 02

9,Tháng Mười Một, 2015 Bích Hảo 0

Lịch thi lớp TC – SCF 02 LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi