Home / Văn thư lưu trữ (page 8)

Văn thư lưu trữ

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

nghiệp vụ thư ký

Đào tạo nghiệp vụ thư ký văn phòng, thời gian 10 buổi, học phí 2.000.000đ. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ thư ký văn phòng theo quy định của BGD. Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi …

Chi tiết